İŞKUR

2020 İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşkur’dan verilen işsizlik maaşları işten çıkarılmış olan sigortalı kimselere verilmektedir. İşsizlik maaşını alabilmek için işten çıkan bireylerin bir ay içerisinde Türkiye İş Kurumu’na müracaat yapması gerekmektedir. Yapılan müraacatlar sonucunda kişiler her ayın beşinde aylıklarını alabilmektedir. Ama bireyin İşkur üzerinden işsizlik aylık ücreti alabilmesi için Lazım koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

 

Buna bakılırsa:

 • Şahısın işten çıkarılmış olması gerekmektedir.
 • Şahısın işsizlik maaşı alabilmesi için otuz gün içinde İşkur’a başvurması gerekmektedir.
 • Müraacatlar direkt olarak İşkur bürolarına veya elektronik ortam üzerinden yapılabilmektedir.

2020 İşsizlik Maaşı Hesaplamsı

İşsizlik maaşı hesaplaması bireyin almış olduğu aylığa göre yapılmaktadır. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine bakılarak farklılık göstermektedir. Ama bu maaş oranlarının belli bir tavan ve taban alt tutarları bulunmaktadır. Buna göre 2020 senesinde işsizlik maaşları en az 1.177 ve en yüksek 2.354 Türk lirası olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşı hesaplamasını yapmak için vatandaşların işsiz kalmadan önceki son 4 ay içinde aldıkları brüt ücretin yüzde 40’ı hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşının kaç ay alınacağına ve ne kadar bir maaş alınacağına dair bütün faktörler, bireyin almış olduğu maaşlara göre belirlenmektedir.

 

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşı koşulları ve işsizlik maaşının ne kadar olacağına şahısın almış olduğu maaşa göre karar verilmektedir. Bilhassa sigorta prim sayısı, brüt aylık ücreti ve çalışma süresi şeklinde faktörler, işsizlik maaşı için direkt olarak belirleyici olmaktadır.

Buna bakılırsa:

 • 600 gün sigortalı olarak çalışmış kimseler, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi olmayanlara 180 gün,
 • 900 gün sigortalı biçimde çalışmış olan işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi olmayanlara 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışmış işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi olmayanlara ise 300 gün süre ile işsizlik aylık ücreti verilmektedir.

Örnek İşsizlik Maaşı Hesaplaması

 • Son 3 sene ödenen prim gün sayısı : 600 ile 899
 • Son 4 ay alınan brüt maaş ortalaması : 3.000 Türk lirası

Netice 

 • İşsizlik Aylık ücreti Alabileceğiniz Süre: 6 ay
 • Günlük İşsizlik Ödeneği (Brüt): 40,0 Türk lirası
 • Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 1.200,00 Türk lirası
 • Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): 9,71 Türk lirası
 • Aylık İşsizlik Maaşı (Kesin): 1.190,89 Türk lirası
 • 6 Ay Süresince Alabileceğiniz Toplamda İşsizlik Maaşı (Kesin): 7.145,34 Türk lirası
 • 2020 Yılı için En Düşük (Taban alt) Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 1.177,20 Türk lirası (Ek bilgidir.)
 • 2020 Yılı için En Yüksek (Tavan) Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 2.354,40 Türk lirası (Ek bilgidir.)

İşsizlik maaşının ne kadar olacağına ve ne kadar zaman ile verileceğine son dört ay yatan maaş miktarına bakılarak karar verilmektedir.

2020 İşsizlik Maaşı Koşulları Nelerdir ?

İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar Türkiye İş Kurumu tarafınca belirlenmektedir.

İşkur’a göre işsizlik maaşı almaya hak kazanacak bireylerin:

 • İşten çıkarılmış olması gerekir.
 • İşten çıkarılmış olan bireylerin kendi kişisel kusurları tarafından işten çıkarılmış olmaması gerekmektedir.
 • İşten ayrılmadan önceki son 4 ay içinde eksiksiz prim ödeme gününe sahip olması gerekmektedir.
 • Son 3 yıl içinde 600 günlük sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

Bu koşulları sağlayan bireylerin işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içinde gerekli bütün başvuruları yapması gerekmektedir. Başvuruları hem web üzerinden hem de şahsen olarak yapabilirsiniz. Bu bilgiler ekseninde uygun görülen kimselere, müracaat yapılan ilk aydan başlayarak maaşlar yatmaktadır.

İşsizlik Aylık ücreti Ne Zaman Kesilir?

İşsizlik maaşında kesinti yapılması farklı durumlarda belli olmaktadır. Şayet işçinin aranan koşulları yerine getirmemesi ve yapılan fazla ödemelerin yasal faizi ile birlikte İşkur’a ödemek mecburiyetinde olmaktadır.

İşsizlik maaşında kesinti yapılabilecek durumlar ise:

 • Mahkeme kararı ile birlikte işçinin işe iade edilmesi durumu söz bahsi olmuş ise,
 • İşçiye emekli aylık ücreti bağlanmış ise,
 • İşçinin yeni bir işe başlama durumu söz bahsi ise,
 • Sağlık Kuruluşundan rapor alması halinde,
 • İkamet adresinde farklılıklar meydana gelmiş ise,
 • Askerlik durumundaki farklılıklar meydana gelmiş ise kesintiler meydana gelebilmektedir.

Bu gibi durumlarda 15 gün içinde durumun İşkur’a bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte İşkur’a ödenmek mecburiyetinde olacaktır.

İşsizlik Aylık ücreti Sorgulama

İşsizlik maaşının sorgulanması için e-devlet sitesine giriş yapılmalıdır. Şayet işsizlik maaşı için müracaat yapmışsanız, başvurunun sonuçlanması 15 günü bulabilmektedir. Buna göre 15 gün içinde İşkur’dan SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Yoğunluğun olduğu hallerde SMS gelmez ise, kimse e-devlet sistemine giriş yaparak işsizlik maaşı sorgulaması yapabilmektedir.

Buna nazaran:

 • E-devlet sistemine giriş yapmak için TC kimlik numarası ve e-devlet parolası gerekmektedir.
 • E-devlet şifresi olmayan bireylerin bu şifreyi herhangi bir PTT şubesinden 2 Türk lirası karşılığında temin edebilir.
 • Sisteme giriş sağladıktan sonrasında arama kısmına bireysel işsizlik maaşı veya İŞKUR yazılmalıdır.
 • Çıkan sayfa üstünden işsizlik maaşı durumunun sorgulamasını yapabilirsiniz.

E-devlet sistemi haricinde, şahsen İşkur dairelerine giderek, sorgulama sistemlerini yapabilirsiniz. Bilhassa hizmet akdi ile bir işyerinde çalışan bireylerin; istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına rağmen herhangi bir kasıt unsuru bulunmadan işini kaybeden kimseler, geçici olarak bu maaşı almaya hak kazanmaktadır. İşsizlik maaşı, vatandaşların doğal bir hakkıdır. Ama bütün koşulların yerine getirilebilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde kişi, işsizlik maaşı alma hakkını yitirecektir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı almaya hak kazananlar yasalara bakılarak belirlenmiştir. Sigortalı bir işte çalışan kimseler; istek ve kusuru olmadan işsiz kalmış ise ve son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primi yok ise, işten ayrılmadan önce minimum 120 gün hizmet akdine bağlı çalışmış ise hizmet akdi feshi arkasından İşkur’a bizzat veya web üzerinden müracaat yapılabilmektedir.

Buna bakılırsa:

 • İşsiz kalmış olan sigortalı şahısın son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta priminin olması gerekmektedir.
 • Şahısın işten ayrılmadan önceki 120 gün hizmet akdinin olması gerekmektedir.
 • Hizmet akdi feshinden sonraki 30 gün içinde İşkur’a bizzat veya elektronik ortamda müracaat yapması gerekmektedir.
 • Bilhassa elektronik ortamda müracaat yapan bireylerin İşkur’a ayrı bir belge teslim etmeleri gerekmemektedir.
 • İşkur’a direkt olarak müracaat yapan bireylerin işsizlik maaşından yararlanmak isteyen kişilerinn ise nüfus kağıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi ile bizzat müracaat yapmaları gerekmektedir.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşı alabilecek işçiler belli koşulları yerine getirmelidir. Öncelikli olarak işsizlik sigortası kapsamında işsizlik aylık ücreti almak isteyen işçiler;

 • Kendi istek ve kusuru olmadan işini kaybetmiş – işveren tarafınca işten çıkarılmış olmalıdır.
 • Son 3 yıl içinde minimum 600 gün işsizlik sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekir.
 • İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde hizmet akdine bağlı çalışmış olması gerekmektedir.
 • Buna göre 4447 sayılı olan İşsizlik sigortası kanunu kapsamında içeriğin tanımlanmış olduğu işsizlik aylık ücreti; sigortalı olarak çalışan kimseler için yasada bulunan koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu sayede geçici bir güvenlik sistemi oluşturulması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı İstifa Edene Verilir mi?

İstifa eden bireylerin işsizlik maaşı alması söz bahsi olmamaktadır. İşsizlik aylık ücreti almayı talep eden bireylerin işten işveren tarafınca çıkarılmış olması gerekmektedir. Ama bunun için işçinin herhangi bir ahlaksızlık veya disiplinsizlik sebebiyle işten çıkmamış olmaması gerekir. Bu aylık ücreti almayı hak eden bireylerin belirli sebeplerle işten çıkarılmış olması gerekmektedir. Kendi isteği ile işten istifa eden bireylerin bu maaşı alabilmesi olanaklı olmamaktadır.

Ancak:

 • İstifa eden bireylerin maaşı almaya hak kazanması için istifa etmeye zorlanmış ve bu durumun kanıtlanabilir olması gerekmektedir.
 • Çalışan şahısın iş yerine baskıya veya istismara uğraması halinde yasal yollarla hakkını arayan işçiler, bu aşamada işsizlik maaşı alabilmektedir.

 

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı