Sgk

2020 İşten Çıkış (Kıdem, İhbar) Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İşten ayrılış ihbar tazminatının hesaplanması 1475. sayılı kanun ile 4857. sayılı kanuna göre hazırlanmaktadır. 2558,40 TL brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanması yapılmaktadır. İşten çıkış tazminatı, işten ayrılan çalışanlara çalıştıkları her bir yıl içerisinde ödenen ücrete kıdem tazminatı denir. İşten çıkarılma veya işten ayrılma gibi durumlarında işveren kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

İşten Çıkış Bildirme Tazminatı Hesaplama

İşten ayrılış ihbar tazminatı hesaplaması içerisinde eğer aylık brüt yemek ve ulaşım ücreti yer almıyor ise hesaplama sırasında yemek ücreti ve ulaşım ücretlerinin hesaplanmaması gerekmektedir. Yıllık brüt ikramiye almayan kişiler hesaplama sırasında brüt ikramiye belirtikleri takdirde tazminat ücreti yüksek tutarda çıkmaktadır, işten çıkış tazminatı hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır;

 • Kıdem tazminatı tavan tutarı baz alınarak, 2020 yılın yarısı için 6.379,86 TL’dir.
 • İş yeri kıdem, ikramiye, ulaşım ve yemek ücretlerini kendi içerisinde hesaplayarak tazminat tutarına ekleme yapmaktadır.
 • Brüt maaşlarını bilmeyen kişiler, e- devlet üzerinden ”https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu” adresine girerek hizmet dökümü üzerinden brüt maaşlarını öğrenebilirler.

Kıdem tazminatı hesaplaması ise şu şekilde yapılmaktadır;

 • Kıdem tazminatı 24 ay ve üstü çalışanlar için geçerli bir tazminat türüdür, 24 ay ve üzeri çalışanlar ödenen brüt ücretleri vergiye tabi tutulmaktadır.
 • 000 TL brüt ücret alan ve son 30 yıl aynı iş yerinde çalışan kişi için 30*5.000 TL= 150.000 TL kıdem tazminatı hesaplanmaktadır fakat gelir vergisi kesintisi dahil edildiğinde (30-24=6) 6*5.000 TL= 30.000 TL’si vergi kesintisi olarak hesaplanmaktadır, kişinin alacağı kıdem tazminatı 120.000 TL’ye gelmektedir.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı alma koşulları şu şekildedir;

 • İşçinin aynı şirket içerisinde bir yıl boyunca çalışmış olması gerekmektedir.
 • İşçi, işten çıksa bile kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.
 • İşverenin işçiyi haksız bir fesih ile işten çıkarması durumunda iş sözleşmesine son vererek işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı ödemek zorundadır.
 • Kadınların iş yerinde çalıştığı 1 yıl içerisinde evlenmesi durumunda, işçi istifa etmeye karar verirse kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.
 • Erkek çalışanların askere gitmesi durumunda, sülüs belgesi işe işverene işten çıkış bildirim yapması durumunda işten çıkış tazminatı kazanmaktadır.
 • Çalışan kişinin emekli olması durumunda SGK’dan emekli olduğuna dair imzalı belge ile gitmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.
 • Çalışan kişinin vefatı durumunda, kişinin aile yakınlarına tazminat ödemesi yapılması için vefat eden kişinin mahkemeden yazılı belge getirmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanmaktadır

Çalışanın İstifa Etme Durumunda İhbar Tazminatı

İşçinin istifa etme durumunda çıkış bildirime tazminatı iş kanunun 24. maddesine göre verilmektedir, çalışan kişi eğer iş kanunun 24. maddesine göre işten ayrılırsa kıdem tazminatı alma hakkına sahip olmaktadır, 24. maddeye göre olan sebepler ise şu şekildedir;

Sağlık sebepleri yüzünden işten ayrılma durumu olur ise kişi kıdem tazminatı alma hakkına sahip olmaktadır, bu sağlık sebepleri ise yaptığı iş yüzünden sağlığının bozulması ve genel bir durum yüzünden sağlığının bozulması yüzünden olmaktadır.

 1. maddeye uyan diğer bir sebep ise ahlak ve iyi niyete uymayan hallerdir eğer işveren işçiye yalan söylerse, işveren çalışan işçisine tacizde bulunursa veya işveren işçinin maaşını sözleşmede belirtilen zamanda ödemez ise işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

İşçi, işverenden kaynaklı doğan bir neden üzerinden 1 haftadan uzun süre işe gidemez ve parasını alamaz ise ve işveren işçinin gelmediği günden dolayı parasını keser ise işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

İşverenin Kıdem Tazminatı Ödemeden İşçiyi Çıkarma Hakkı

İşyeri sahibi kıdem tazminatı vermeden çalışanı çıkarma hakkı ise İşçi kanunun 25. maddesine göre belirtilen koşullara göre sahip olmaktadır. İşten çıkış tazminatı ödenmemesi durumu ise şu şekilde olmaktadır;

 • İşçi özel hayatına dikkat etmeyerek, alkole düşkünlük veya benzeri dağınık yaşama sahip olur 3 gün üst üste işe gelmiyor ise farklı günlerde 5 günlük rapor kullanımında bulunuyorsa veya işçi bulaşıcı bir hastalık taşıyor ise kıdem tazminatı hakkından men edilmektedir.
 • İşçi işverene mesleği hakkında yalan söylüyor veya geçersiz bir eğitim belgesi beyan ediyorsa, işverene hakaret ediyor ise, iş yerindeki arkadaşlarına saldırıyor ve sataşıyor ise, çalışan başka bir işçiyi taciz ediyor zorluyor ise işveren işçiye kıdem tazminatı ödememektedir.
 • İşçi iş yerinde iken bir suç işlerse veya hapse girerse işveren kıdem tazminatı ödememektedir.
 • İşçi görevi olan işleri yapmaz ve yapmamakta ısrarcı olursa işveren kıdem tazminatı ödememektedir.
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı