İş

Anestezi Teknikeri Maaşı

Anestezi teknikerlerinin maaş durumu, çalışılan tam pozisyon ve kuruma göre değişiklik göstermektedir. Anestezi teknikerleri temelde ameliyat yapılabilen hastanelerin ameliyathane bölümlerinde çalışmaktadır. Ancak bazı durumda acil bölümüne ya da ambulansa atanmaları da söz konusu olmaktadır. sağlık sektöründeki açık nedeniyle anestezi teknikerinin işi konusunda bu tür değişiklikler meydana gelebileceğinden, ücretler asgariden 5.000 TL’ye kadar değişiklik göstermektedir.

Güncel Anestezi Teknikeri Maaşı Ne Kadar?

Anestezi teknikerliğinde alınacak maaş, şu şekilde sıralanmaktadır:

• Yeni atanmış, mesleki deneyimi olmayan anestezi teknikeri: 3.600- 3.800 TL

• 5 yıllık: 3.650- 3.850 TL

• 10 yıllık: 3.700- 3.900 TL

• 15 yıllık: 4.000- 4.100 TL

• 25 yıllık: 4.250- 4.400 TL

• 25 yıllık: 4.400- 4.600 TL

• 30 yıl ve üzeri: 4.500- 5.000 TL

Bu ücretler, çalışmakta olunan kuruma göre değişmektedir. Ayrıca asgari ücretteki değişimler, enflasyona göre de değişiklik gösterecektir. Devlet kurumlarında ek ödeme seçeneklerinin de bulunması, bahsedilen miktarların iki katına kadar çıkılmasını sağlamaktadır. Bunların yanında teknikerin nöbet tutmasının mümkün olduğu durumlarda nöbet ücretleri ile döner sermaye payları bir araya gelmekte ve kişilerin maaşlarını en az 1.000 TL arttırmaktadır.

Anestezi teknikerlerinin maaşları, görev alınacak pozisyona göre de değişiklik göstermektedir. Kişilerin ambulansta ATT elemanı ile birlikte çalışması, acil servis işlerini yapmaları ve hastanelerde fazla mesaiye kalmaları alınacak ücretleri arttırır. Aynı zamanda bu ücretler devlete atanma durumu için geçerlidir. kişilerin KPSS ile atanması durumunda alacakları bu ücretler, başlangıçtan itibaren döner sermaye ücretleri ile birlikte verilmeyebilir. Bazı devlet kurumlarında döner sermaye ücretleri, ilk yılın doldurulmasından sonra verilir. ancak bu husus hastane yapısı ile ilgilidir.

Anestezi Teknikeri Maaşlarında Özel Sektör İle Devlet Kurumlarının Farkı

Anestezi teknikerinin maaşlarında sektörlere göre farklılık görülmektedir. Devlet kurumlarında alınan başlangıç maaşları 3.500 TL iken, özel kurumlarda asgari ücret dahi teklif edilebilmektedir. 2019 yılında en düşük anestezi teknikeri maaşı, özel sektörde 2.500 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanında özel hastanelerin kadrolu olarak değil, part şeklinde anestezi teknikeri çalıştırabildiği bilinmektedir. Bu durumlarda teknikere, hastaneye geldiği güne göre ücret verilmektedir.Ancak kalifiye denebilecek bir pozisyonda anestezi teknikerliği yapılacaksa, özel kurumda alınacak maaş en az 3.000 TL olmalıdır. Özel sektörde verilecek maaşın serbest piyasa kurallarına göre işlemesi, asgari ücret üzerindeki tüm ücretlerin teklif edilmesine neden olacaktır. Bu nedenle alacağınız ücret, tamamen işinizdeki yetkinliğinize ve hastanenin durumuna göre değişir.

Anestezi Teknikeri Kimdir?

Anestezi teknikerinin tanımı aslen ameliyatta anesteziden sorumlu kişi olarak yapılamaz. Ameliyatlarda anesteziden sorumlu görevli, aslen TUS sınavı ile uzmanlığını anestezi üzerine almış anestezi doktorlarıdır. Tekniker, bu uzmanlara yardımcı olmak amacıyla ortamda bulunmalıdır. Teknikerin TUS’a girme şartı bulunmamaktadır. Destek görevlileri sınıfında yer alan anestezi teknikeri, verilen narkozun düzeninden sorumludur. Ameliyatlarda hastanın sağlıklı bir şekilde bilinci kapanması ve açılmasından da bu görevliler mesuldür.

Anestezi Teknikerinin Görev ve Sorumlulukları

Anestezi teknikerlerinin yapması gereken işler şu şekilde sıralanabilir:

• Anestezi teknikeri, invaziv işlemlerde, ameliyatlarda ve gerekli operasyonlarda hastaların acı hissetmemesi amacıyla bilinci kapatacak seviyede ilaç uygulamasında bulunur. İlacın uygulanması sırasında anestezi doktorundan ve uzmandan izin almalı, bu durumdan kıdemlilerini haberdar etmelidir.

• Operasyon sırasında da ameliyathanede kalarak hastanın bilincinde meydana gelebilecek ani değişiklikleri uzmanlara rapor etmelidir.

• Anestezi sırasında kullanılacak ekipman ve aletlerin temizliğinden, kullanılmasından ve ilaçların kontrolünden sorumludur.

• Anestezi işlemi öncesinde hastanın hem fizyolojik, hem psikolojik açıdan hazır olmasından sorumludur.

• Anestezi uzmanının yöntemini izlemesi, gerekli durumlarda hasta hakkında hatırlatmalarda bulunması, yönlendirmeleri kullanması gerekmektedir.

• Anestezi işlemi sırasında hastanın kaydının tutulması, yaşamsal faaliyetlerin izlenmesi ve anestezinin hasta üzerindeki olumsuz etkilerinden hastanın korunması konularında çalışma yürütür.

• Operasyon sonrası anestezi etkisinin sona erdirilmesinde, anesteziden çıkışta hastanın güvenli bir şekilde bilincini geri kazanmasında anestezi teknikerinin rolü bulunmaktadır.

• Ameliyat ortamında gerekli bulunan anestezi aletlerinin sterilize edilmesinde görevlidir.

• Tekniker, anestezide kullanılacak ilaç miktarı için doktora tavsiye vermekle ve ilacı uygun şekilde ayarlamakla yükümlüdür.

Bu görevlerin yanı sıra ağır yaralıların bulunduğu kazalarda ve diğer durumlarda çağrılan ambulans, anestezi teknikerini de bulundurmalıdır. Bu şekilde hastanın kopan ya da kırılan uzvun acısını hissetmeden hastaneye getirilmesi sağlanır.

Anestezi Teknikeri Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Anestezi teknikeri olmak için yapılacaklar öncelikle herhangi bir lise bitirmektir. Lise statüsünün önemi olmaksızın, kişilerin lise eğitimi üzerine 2 yıllık bir bölüm okumaları gerekecektir. Anestezi teknisyenliği ve anestezi olmak üzere 2 bölüm, 2 yıllık seçenekleri ile anestezi teknikeri yetiştirmektedir. Okul sırasında kişiler birinci yıllarında teorik bilgi alırken, ikinci yılda ağır staj dönemleri geçirirler. Genellikle devlet hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde yapılacak stajlarda kişilerin ameliyathane ortamını görmeleri ve anestezi teknikeri ile birlikte çalışmaları sağlanır. Mezuniyet sonrasında DGS yolu kapalıdır. Anestezi doktorları ve uzmanlar tıp fakültesinden mezun olmak zorundadır. Bu nedenle anestezi teknikerliği okumuş kişiler, 4 yıla tamamlama için DGS’yi kullanamaz. Mezuniyet sonrasında kişiler direkt olarak işe başlayabilir. Diplomanın alınmasından sonra herhangi bir işlem yapılmasına ya da staj süresine gerek yoktur.

Anestezi teknikerliğinden mezun olunmasından sonra iki seçenek bulunmaktadır. Kişiler KPSS ile atama bekleyebilir ya da özel sektörden devam edilebilir. Tıp fakültesi mezunlarının aksine anestezi teknikerlerinin girmeleri gereken TUS benzeri herhangi bir sınav bulunmamaktadır. Ancak devlet hastanelerine atanmak istenen teknikerlerin KPSS çalışması gerekecektir. Anestezi teknikerleri de KPSS sonrasında istedikleri şehirleri seçme imkanına sahiptir. Ayrıca teknikerlerin doğu görevi şartı da şark hizmeti de bulunmamaktadır.

Anestezi Teknikeri Çalışma Şartları

Anestezi teknikerlerinin çalışma koşulları çok da kolay değildir. Tıbbi operasyonları çok fazla görmek, hastane ortamında yaşanan bulaşıcı hastalık riski ve soğuk tutulan ameliyathane ortamı, anestezi teknisyenlerinin çalışma şartlarını zorlaştırmaktadır. Kişiler hastane ortamında sürekli olarak çalışmak zorundadır. Ayrıca meydana gelen acil durumlarda kişilerin aniden acil servise ya da ambulansa çağrılması da söz konusu olabilir. Bu durumların yanı sıra ameliyathanelerdeki stres ve ortam, doktorların uzmanlık alanları ile anlaşamama gibi durumlar, zaten zor olan mesleği zorlaştırmaktadır. Kişiler, hastane ortamının soğukluğunun yanı sıra bazı durumlarda mobbing ile de karşılaşmaktadır.

Anestezi teknikerleri, yasal olarak haftada 40 saat çalışmaktadır. Kurumların verdikleri maaşlar, haftalık 40 saate göre planlanmaktadır. Ancak nöbetler ve gerekli durumlarda çağrılmalar, ek çalışmalar ve mesailer, fazladan ücretlendirilmektedir. Yasal olarak ödenmesi gereken nöbet ücretlerinin bazı hastanelerde en fazla 2 nöbet şeklinde ödendiği bilinmektedir. Ayda 4 gece nöbet tutmuş bir tekniker, ay sonunda sadece 2 nöbetinin ücretini alabilir. Bu durumlara karşı kişilerin yasal haklarını kullanmaları gerekecektir. Bu durum devlet hastanelerinde değil, genellikle özel hastanelerde ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca anestezi teknisyenlerinin ameliyatlara giriyor olması, çalışma saatlerini daha esnek hale getirmektedir. Kişilerin bu kadar değişken bir işte çalışması nedeniyle bir anestezi teknikeri, 40 saatlik yasal çalışma süresinin 20 saatini akşam 20.00 sonrasındaki ameliyatlarda geçirebilmektedir. Bunların yanında acil ameliyatlarda anestezi teknikerlerinin çağrılması da mümkündür. Özel hastaneler bu çağrılmaları mesai olarak sayabilse de, sonraki gün çalışılacak saatten düşülmesi de söz konusu olabilmektedir.

İyi Bir Anestezi Teknikeri Nasıl Olunur?

Anestezi teknikerlerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

• Anestezi teknikerlerinin zor çalışma şartlarına uyumlu olmaları gerekecektir. Hastane ortamının zorluğuna karşı hem psikolojik, hem fizyolojik olarak dayanıklılık gerekmektedir.

• Anestezi teknikerlerinin hastaları ameliyat anında görmeleri muhtemeldir. Bu nedenle kan tutan ya da mide bulantısı sorunu bulunan kimselerin bu mesleği yapabilmesi mümkün olmayacaktır.

• Meslek, insan sağlığı ile ilgilidir ve çok dikkat gerektirir. Anestezi uygulanacak hastanın daha önce ne kadar anestezik madde kaldıracağının tespitine ilişkin testlerin yapılması gerekecektir. Hastaya kaldıramayacağı dozu veren bir tekniker, ölüme neden olabilir. Bu nedenle dikkat gerektiren bir meslektir.

• Sağlığı ilk ilkesi olan ‘zarar verme’ kuralına uygun hareket eden kimse, iyi bir anestezi teknikeri olabilir. Hastanın mevcut durumunu daha kötüye götürecek hiçbir hamle yapılmamalıdır.

• Ameliyatlar ve cerrahi operasyonlar,bazı durumlarda ani gelişmelere sahne olabilir. Anestezinin arttırılması, operasyonun uzamasına bağlı olarak gerekli olabilir. Bu duruma karşın anestezi teknikerinin hızlı karar verme becerisine sahip olması gerekecektir.

• El becerisi ve hızı yüksek olmalı, gerekli durumlarda anestezi teknikeri olarak hastaya hızla müdahale edilmelidir.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı