Banka ve Finans

Oran Analizi Nedir?

Finans dünyasında bir kuruluşun mali durumunu analiz etmek, o finansal yapının geleceği ile ilgili tahminlerde bulunmak veya karlılık durumunu tespit etmek için mali tablolardan yararlanılır. Çeşitli mali tablonun incelenip değerlendirilmesinde oran analizi adı verilen kavram karşımıza çıkar. Bu yazımızda oran analizinin ne olduğunu ve avantajlarını masaya yatırdık.

Kuruluşların genellikle mali durumunu ortaya koymak için farklı kategorilerde finansal tablolar hazırlanır. Söz konusu kuruluşla ilgili araştırmak istediğimiz verilere ulaşmak için bu tabloları tek tek incelememiz mümkündür. Ancak bunu yapmak yerine, en az iki tablonun (gurup veya sınıfın) birbirlerine olan oranını tespit etmek çok daha kolay olacaktır. Böylece sınıflandırılmış verileri tek tek incelemek yerine, onların birbirlerine olan oranlarını incelemiş oluruz. Bu kavrama oran analizi adı verilmektedir. Farklı guruplardaki verilerin karşılaştırılmasıyla çok daha etkin bilgiler elde edebiliriz.

Bir kuruluşla ilgili ortaya konan finansal sınıflandırmaları incelemenin birçok farklı hedefi olabilir. Finansal tablolarda yer alan sınıflandırılmalar farklı bilgi ihtiyaçlarına göre incelenebilir. Örneğin söz konusu kuruluşla borç / alacak ilişkisi olan bir şirket, o kuruluşun nakit durumunu veya borç ödeme kapasitesini gösteren bir oran analizi yapacaktır. O kuruluşun kazancı ile ilgili bilgi edinmek isteyen ortaklar veya hissedarlar söz konusu ise, karlılık ile ilgili finansal oranlarla ilgileneceklerdir. Bu bakımdan oran analizleri, Mali büyüme oranı, Likidite, Karlılık oranı ve Faaliyet oranı olarak farklı kategorilere ayrılmaktadır.

Oran analizi, bir kuruluşun geleceğini tahmin etmek, ekonomik zorluklar karşısında önlem almak ve karlılık oranını tespit etmek bakımından çok önemlidir. Oran analizi sahalarından bazıları şöyledir:

Cari Oran: Bir kuruluşun mali durumunu anlamak için uygulanan oran yöntemlerinden biridir. Bu oranın hesaplanmasında dönen varlıklar, kısa vadeli borçlanmalara bölünür. Sonucun 1’in altında veya üzerinde olması, söz konusu kuruluşun geleceği ile ilgili olumlu ya da olumsuz karar vermemizi sağlar.

Likidite Oranı:  Genellikle kuruluşun kısa dönemli borçların karşılanması ile ilgili varlıklarını tespit etmeye yarayan oran analizidir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı